„ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ UP.02.1.1.05.0279

Održana Završna konferencija projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u općini Bilje“ iz programa „ ZAŽELI“

Održan drugi supervizijski sastanak u sklopu projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ 

Održan još jedan Dnevni boravak za korisnike programa "ZAŽELI"

Održan polugodišnji radni sastanak zaposlenika na projektu „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“

Dar profesora Kovačevića sumještanima 

Novi „Dnevni boravak za krajnje korisnike iz programa ZAŽELI“

ODRŽANI DNEVNI BORAVCI ZA KORISNIKE IZ PROGRAMA ZAŽELI

Održana tribina „Treća životna dob – prijevare na kućnom pragu“ u sklopu projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ 

Početak rada za 20 novozaposlenih žena u projektu „ZAŽELI - program zapošljavanja žena u Općini Bilje“  

Podijeljena uvjerenja o osposobljavanju za 18 polaznica, iz projekta „ZAŽELI- program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ 

U projekta "ZAŽELI- program zapošljavanja žena u Općini Bilje" isporučeni bicikli 

Objavljena obavijest o nabavi u projektu "ZAŽELI - program zapošljavanja žena u Općini Bilje' 

Produžetak roka prijave za pomoć u kući u Općini Bilje

Javni poziv starijim osobama u nepovoljnom položaju za iskaz interesa za primanje usluga potpore i podrške 

Osposobljavanje žena u projektu "ZAŽELI - Program zapošljavanja žena u Općini Bilje"

Odluka o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto - Radnica za pomoć u kući u okviru projekta "ZAŽELI-Program zapošljavanja žena u Općini Bilje" 

Poziv na testiranje putem intervjua, u utorak 06.11.2018.g, za posao "Radnica za pomoć u kući" 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog oglasa za radno mjesto Radnica za pomoć u kući 

Javni poziv zaposljavanja zena u Opcini Bilje

Susjedska pomoć na projektno organizirani način

Obavijest o održavanju promotivnih radionica projekta ZAŽELI - Program zapošljavanja žena u Općini Bilje

„ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ kodni broj UP.02.1.1.05.0279 po pozivu „ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“ - osnovne informacije o projektu

Udruženje "BARANJA" partner Općini Bilje u novom projektu