„ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ kodni broj UP.02.1.1.05.0279 po pozivu „ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA“

03.09.2018. 12:11

NAZIV PROJEKTA I KORISNIK

„ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ kodni broj UP.02.1.1.05.0279. u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 iz sredstava Europskog socijalnog fonda po pozivu za dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI - program zapošljavanja žena“.

Na otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava od 30.06.2017. godine, korisnik projekta Općina Bilje u svojstvu prijavitelja i obveznim partnerima HZZ RU Osijek i Centarom za socijalnu skrb Beli Manastir te partnerom provoditeljem projekta Udruženjem „Baranja“ Općina Bilje je postala uspješni aplikant i korisnik projekta.

Načelnik Općine Bilje gospodin Željko Cickaj je potpisao 29.08.2019.Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Ekonomskog socijalnog fonda u Zagrebu-Ministrstvo rada i mirovinskog sustava

PARTNERI

Sukladno odobrenom projektu i  povjerenoj projektnoj ulozi Udruženju „Baranja“, Općina Bilja i Udruženje su sklopili Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta 14.09.2019. kojim je Udruženje „Baranja“ partner provoditelj koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

HZZ RU Osijek osigurava za sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine dokaze o nezaposlenosti (Potvrda o vođenju u evidenciji i preslik važeće identifikacijske isprave)

Centar za socijalnu skrb Beli Manastir u suradnji s partnerom provoditeljem identificira potencijalne krajnje korisnike, kojima potpora i podrška već nije osigurana kroz javne i druge izvore financiranja. Partner provoditelj pravi konačnu listu korisnika.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Projekt „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena u Općini Bilje“ provodi se u OBŽ u naseljima Općine Bilje, kojeg je korisnik projekta Općina Bilje, a partner provoditelj udruga Udruženje "Baranja" koja je odgovorna za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

Suradnjom s obveznim partnerima:

- HZZ RU Osijek doći će se do ciljne skupine nezaposlenih žena u nepovoljnom položaju i izvršiti zapošljavanje žena prema kriterijima iz programa,

- CZSS Beli Manastir, identificira potencijalne krajnje korisnike, osobe koje trebaju potporu i podršku i koje su iskazale interes.

Ženama koje će biti zaposlene omogućit će se pohađanje programa osposobljavanja za sobarice ili pomoćne kuharice, na početku provedbe projekta. Stečena znanja i vještine doprinijet će pružanju kvalitetnije potpore i podrške krajnjim korisnicima.

Organiziranjem kvalitetne pripreme za ulazak u domove krajnjih korisnika pomoći će se ženama na samom početku, a kasnije supevizijskim radionicama radit će se na njihovom osnaživanju i međusobnom povezivanju i podršci.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATE PROJEKTA

Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Kroz projekt će biti zaposleno 20 žena, bit će pružena potpora i podrška za 100 krajnjih korisnika kao i nabava higijenskih potrepština, nabava 20 bicikala za potrebe rada ženama na terenu kao i verificirane isprave za sobarice ili pomoćnu kuharicu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.858.927,00 HRK.

Udio financiranja po projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelj/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Projekat traje 30 mjeseci od 29.08.2018 do 28.02.2021. a zapošljavanje žena je do 24 mjeseca.

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA:

Kontakt osoba je Milorad Nenadović, voditelj projekta, na e-mail baranja@inet.hr i/ili na telefon 031-750-891, 031-322-602 radnim danom od 9:00 do 13:00 sati.

 

Projektni tim

Arhiva vijesti