Godišnje izvješće

Financijske izvještaje dostavljamo Financijskoj agenciji u propisanim rokovima sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 10/08, 7/09).
 
Pored propisom utvrđene obveze dostavljanja financijskih izvještaja ili obveze dostavljanja kod javnih poziva kao dijela natječajne dokumentacije, sukladno načelima rada udruge preslike izvještaja objavljujemo i na svojoj web stranici.

Izvješće o radu za 2021. godinu

Financijsko izvješće za 2021. godinu

Izvješće o radu za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Izvještaj o radu za 2019.godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Revizorski uvid za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu