Temeljne vrijednosti

VRIJEDNOSTI NA KOJIMA SE TEMELJE NAŠE AKTIVNOSTI

* Poštivanje ljudskih prava
* Uvažavanje različitosti (tolerancija, ravnopravnost spolova)
* Nenasilje
* Humanost
* Posvećenost ciljevima
* Odgovornost organizacije, zajednice te osobna odgovornost svakog pojedinca
* Aktivno građanstvo u razvoju zajednice
* Profesionalnost i stručnost
* Timski rad
* Partnerstvo
* Dobra utemeljenost u lokalnoj zajednici