U okviru projekta „ZAŽELI i ostani u svom domu“ objavljen Javni oglas za radno mjesto Radnik / Radnica za pomoć u kući

27.05.2024. 15:25

Na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je javni oglas za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Radnik / Radnica za pomoć u kući.

Zapošljavanje je u okviru projekta „ZAŽELI i ostani u svom domu“ kodni broj SF.3.4.11.01.0112 iz ESF+, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. prijavnog programa „ZAŽELI – Prevencija institucionalizacije“.

Natječaj je otvoren od 28. svibnja do 7. lipnja 2024. godine.

Javni oglas objavljen na Burzi rada HZZ-a možete pregledati ovdje…

Obrazac za prijavu na Javni oglas preuzmite na ovom linku…

___________________________________________________________________________________

SADRŽAJ OGLASA

 

RADNIK/RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

 

Radno mjesto

 

Mjesto rada:  LUG, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika:  25

Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme:  Puno radno vrijeme

Način rada:  Smjena - prijepodne

Smještaj:  Nema smještaja

Naknada za prijevoz:  Bez naknade

Natječaj vrijedi do:  7.6.2024.

 

Posloprimac

 

Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:  Nije važno

Ostale informacije:  Sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0112 od 30. travnja 2024. između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i HZZ-Ureda za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, s jedne strane i Udruženja „Baranja“, korisnika i provoditelja označenog projekta s druge strane u kojem su osigurana bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. prijavnog programa „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“.

Udruženje „Baranja“ , korisnik i provoditelj projekta „ZAŽELI i ostani u svom domu“ kodni broj: SF.3.4.11.1.0112 u svojstvu poslodavca po ovlaštenoj osobi, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

za potrebe provedbe aktivnosti u projektu „AŽELI i ostani u svom domu“

 

 1. Udruženje „Baranja“ Lug, raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe pružanja usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i punoljetnim osobama s invaliditetom u naseljima na području općina Bilje, Popovac i Petlovac.
 2. Izrazi koji se u ovom Javnom oglasu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.
 3. U projektu će biti zaposleno 25 osoba pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine, krajnjih korisnika u naseljima općina Bilje, Popovac i Petlovac.
 4. Predviđeno trajanje radnog odnosa je na određeno, puno radno vrijeme do 33 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca na radnom mjestu Radnik/ca za pomoć u kući.
 5. Plaća radnika je propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ br. 118/18. i 120/21.) skladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu.
 6. Pružanje usluge potpore i podrške uključuje: organiziranju prehrane, obavljanju kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz mjesečnu isporuku paketa osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština.
 7. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

- punoljetnost
- nezaposlena osobe bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog oglasa)

 1. Prijavnom obrascu obvezno priložiti:

– životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis),
– presliku iskaznice (osobna ili boravišna),
– presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
– osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,

– preslika potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom (za osobe s invaliditetom).

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete će biti obaviješteni u roku do 5 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavom na web stranici o vremenu i mjestu obavljanja intervjua ili na broj telefona odnosno SMS porukom, navedeno prijavom kandidata.

Ako kandidat ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Imenovano Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa s kandidatima na usmenom razgovoru utvrđuje sposobnosti, vještine, interese i motivaciju kandidata za rad na navedenom radnom mjestu.

 1. Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici www.udruzenje-baranja.hr.
 2. Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku. Očekivani početak rada 01.07.2024.
 3. Prijavom na Javni oglas osoba jamči istinitost podataka i daje privolu Udruženju „Baranja“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu prijave te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu za obavještavanje putem navedenih web stranica ili na broj telefona naveden u obrascu prijave. Prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe.
 4. Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici od dana objave na internetskoj stranici HZZ-a na: Udruženje „Baranja“, 31328 Lug, Petefi Šandora 92, s naznakom: Povjerenstvu - oglas za zapošljavanje – „ZAŽELI i ostani u svom domu“ NE OTVARAJ, poštom ili osobno, zaključno s 07.06.2024. do 12,00.

Osobna dostava od 09,00 do 14,00 za vrijeme redovnog radnog vremena, od dana objave zaključno s 07.06.2024. do 12,00 sati, bez obzira na način dostave. Podnositelj prijave samostalno određuje način dostave prijave na oglas i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave poštanskom pošiljkom u ostavljenom roku dostave.

Dodatne informacije na kontakt telefon: 031 750-891, 322-622.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Poslodavac

 

Poslodavac:  UDRUŽENJE 'BARANJA'

Kontakt:  pisana zamolba: 31328 Lug, Petefi Šandora 92

Arhiva vijesti