Kontrola provedenih aktivnosti za Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava projekta „Susjedska pomoć u Baranji“

31.03.2022. 13:10

Dana 22.03.2022. stručni suradnici Marko Vidić i Dinko Šimić, predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU  kao posredničko tijelo razine 2 (PT2) posjetili su općinu Bilje te prethodno najavljenom kontrolom na licu mjesta izvršili praćenje provedbe financiranih aktivnosti Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“ kodni broj UP.02.1.1.13.0249.

Predstavnicima HZZ-a osiguran je pristup cjelokupnoj projektnoj dokumentaciji  s naglaskom na dokumentaciju vezanu za troškove rada i pružene vanjske usluge (Ugovori, izvješća, dokazi o pohađanju edukacija, potpisne liste...), računovodstvene evidencije te dokumentacije kojom se potvrđuje ostvarenje ciljnih vrijednosti pokazatelja kao što su Obrasci 1 i 2, potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a i dr.

Kontrolori na licu mjesta izvršili su i uvid u provedbu mjera informiranja i vidljivosti prema članku 8. Općih uvjeta Ugovora i Uputi za korisnike sredstava vezano uz mjere informiranje, komunikaciju i vidljivost projekta  financiranih u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju 2014-2020.

Predstavnicima provedbenog tijela omogućen je i razgovor s tri zaposlenice na projektu koje svakodnevno skrbe za krajnje korisnike, starije i nemoćne osobe. Kroz razgovor su zaposlenice iskazale zadovoljstvo provedbom projekta kojim im je omogućeno zapošljavanje u mjestu boravka te su prenijele i zadovoljstvo korisnika pruženim uslugama čime se poboljšala kvaliteta života u zajednici kako zaposlenih žena tako i krajnjih korisnika.

 

Fotografije

PT2 kontrola (1)PT2 kontrola (2)PT2 kontrola (3)PT2 kontrola (4)PT2 kontrola (5)PT2 kontrola (6)PT2 kontrola (7)PT2 kontrola (8)PT2 kontrola (9)

Arhiva vijesti