Udruženje "BARANJA" među dobitnicima javnih priznanja Općine Bilje za 2020. godinu

22.12.2020. 13:10
U povodu Dana Općine Bilje – Dana povratka dodijeljena su Javna Priznanja Općine Bilje. Kako svečana sjednica nije održana zbog trenutne situacije uzrokovane Covidom-19 i preporuke stožera CZ-e, u ponedjeljak, 21.12.2020. u Domu kulture u Bilju izvršena je podijele javnih priznanja. Javna priznanja uručio je načelnik Željko Cickaj sa suradnicima i članovima Općinskog vijeća.

 

SREBRNA PLAKETA „GRB OPĆINE BILJE“ dodijeljena je:

- Pavi Nikoliću , iz Bilja, Dubrovačka 5, za razvoj civilnog društva kroz informiranje građana i aktivno bilježenje društveno-političkih događanja, kulturnih i sportskih manifestacija na području Općine Bilje - JU Park prirode Kopački rit, iz Kopačeva, Mali Sakadaš 1, za doprinos u razvoju turizma na području Općine Bilje

ZAHVALNICA OPĆINE BILJE dodijeljena je:

- Velečasnom Dejanu Henčiću, za unapređenje kvalitete života zajednice i suradnji na projektu obnove vjeronaučne prostorije župnog dvora te posebni doprinos za izradu projektne dokumentacije i obnove crkve BZBDM u Bilju

- HCK Općinskom odboru Crvenog križa Darda, za humanitarni rad i suradnju s Općinom Bilje na provođenju zajedničkih humanitarnih projekata i pomaganju najugroženijim članovima naše općine.

- Volonterima: Mateo Paulović, Adriana Đurin, Ana Martinov, Anamarija Kovačević, Antonija Lekić, Karlo Filipović, Lea Krajinović, Marko Radetić, Martin Prevoznik, Martina Kovačević, Maja Eftimov, Matej Švob, Vanesa Đurin za humanost iskazanu pomaganjem starijim i oboljelima sumještanima Općine Bilje za vrijeme provođenja protuepidemioloških mjera zbog bolesti COVID-19, a time i promociji i ugledu Općine Bilje

- Zvonku Firicu iz Bilja , za humanitarni rad dragovoljnim darivanjem krvi više od 100 puta

- Zdravu Čorku iz Kopačeva, za humanitarni rad dragovoljnim darivanjem krvi više od 100 puta

- Udruženju Baranja, Ul. Šandora Petefija 92, 31328, Lug, za uspješnu suradnju i provođenje projekata socijalnog karaktera na području Općine Bilje čime je zaposleno više od 50 teško zapošljivih sumještanki.

 

Fotografije

Priznanje_Bilje_3Priznanje_Bilje_2Priznanje_Bilje_1

Arhiva vijesti