U Općini Bilje podjela prigodnih paketa za korisnike zajamčene minimalne naknade

14.12.2018. 14:05

„ Obavještavaju se mještani Općine Bilje, korisnici zajamčene minimalne naknade, da će se podjela prigodnih paketa vršiti dana 17.12.2018. (ponedjeljak) u vremenu od 10,00 -12,00 sati. Naselje Bilje i Kopačevo, u prostorijama Općine Bilje, Bilje K.Zvonimira 1b, za naselje Vardarac, Dom kulture Vardarac a naselja Lug i Kozjak, Dom kulture Lug (kockica).“

 

Arhiva vijesti