Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu

26.06.2020. 11:26

Udruženje „Baranja“ je neprofitna udruga koja je u prethodnoj 2019. godini iz EU izvora i drugih izvora financiranja provodila razne projektne aktivnosti i imala ukupni prihod koji podliježe revizorskom uvidu koji se obavlja prema revizijskim propisima. Sukladno članku 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 124/14) u ostavljenom roku na mrežnoj stranici Udruge objavljujemo uvid u financijski izvještaj za prethodnu godinu po neovisnom revizoru.