Završna konferencija projekta „Pomoć sebi i drugima“

10.06.2020. 11:18

Udruženje „BARANJA“ s partnerima provodi projekt „Pomoć sebi i drugima“ kodni br. UP.02.1.1.05.0095 iz programa „ZAŽELI -Program zapošljavanja žena“ koji je financiran iz Europskog Socijalnog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Završna konferencija bit će održana u Bilju, Dom kulture, u četvrtak 18.06.2020. u 1300 sati

Na Završnoj konferenciji bit će predstavljeni rezultati projekta.

PROGRAM ZAVRŠNE KONFERENCIJE

13.00 – Uvodna riječ korisnika projekta

13.10 – Obraćanje partnera na projektu

13.30 – Predstavljanje rezultata projekta

14.15 – Domjenak za sudionike konferencije

 

                                                                                         Projektni tim