Osposobljavanje zaposlenika za preventivne mjere zaštite od požara i rad na siguran način

22.10.2018. 11:51

Zaposlenici udruge u petak, 19. listopada 2018. godine u prostoru Doma kulture u Bilju uspješno su završili osposobljavanje zaštite naradu i zaštite od požara.

Edukaciju i testiranje provelo je poduzeće ZAŠTITA-INSPEKT d.o.o. iz Osijeka koje je specijalizirano za obuku i poslove zaštite na radu. Dvadeset pet zaposlenih žena iz projekta „Pomoć sebi i drugima“ pozivnog programa „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“ s ostalih osam zaposlenika udruge uspješno je završilo program osposobljavanja za preventivne mjere zaštite od požara i osposobljavanja za rad na siguran način.