Poziv na testiranje putem intervjua za posao "Koordinator-ica 1 i Koordinator-ica 2"

13.04.2018. 21:26

Povjerenstva za provedbu Javnog oglasa zapošljavanja žena na radno mjesto- Koorinator-ica 1 i Koordinator-ica 2, na projektu „Pomoć sebi i drugima“ objavljuje Poziv na intervju s prijavljenim kandidatima koji su pozvani na intervju. Sastavni dio poziva na intervju je popis s terminskim rasporedom provedbe intervjua.

Poziv za intervju ...