Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog oglasa za radno mjesto Radnica za pomoć u kući

28.03.2018. 15:30

Na temelju članka 37. Statuta Udruženja „Baranja“ od 15. 09. 2015. godine, Izvršni direktor Udruge za potrebe provedbe raspisanog Javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu „Pomoć sebi i drugima“ – Radnica za pomoć u kući donosi

ODLUKU

o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog oglasa Udruženja „Baranja“ od 15. 03 .2018. godine

odluka...