Redovita godišnja skupština 20. prosinca 2016.

09.12.2016. 15:48

Skupština će biti održana u Prostorijama Civilnog centra DEAK FERENC, Petefi Šandora 347, Lug, s početkom u 15 sati.